Teoretické přednášky


Od roku 2012 pořádám semináře určené pro „chovatelskou veřejnost“, zaměřené na aplikaci metodiky pozitivního posilování. Semináře mají na sebe logickou návaznost tak, aby jejich absolvent mohl teorii co nejlépe použít v praxi. Každý ze seminářů během let průběžně aktualizuji a doplňuji, aby fungovaly co nejlépe a odrážely moje aktuální poznání v oboru.

 

Důležité slajdy a texty k seminářům ve skupině 1 a 3 najdete volně ke stažení na webu ZDE

 

AKTUÁLNÍ CENÍK VÁM NA VYŽÁDÁNÍ RÁD ZAŠLU NA EMAIL (kontakt na mě treninkjerozhovor@seznam.cz )

 

1 – TEORETICKÉ PŘEDNÁŠKY „hlavně pro pejskaře“:

Jde o na sebe navazující cyklus přednášek od nejjednodušší po nejkomplikovanější. Přesto jsou jednotlivé přednášky koncipovány tak, ab y jim ROZUMNĚL I ZAČÁTEČNÍK

 

1a) Úvod do pozitivního posilování

cca 3,5 hodiny, počet účastníků do 70, forma: klasicky přednáška,

nutné pomůcky: počítač s aktuální verzí Windows s dataprojektorem a zesílením zvuku

- Co je to trénink pozitivním posilováním a proč " cvičíme za odměny" ještě neznamená, že " pozitivně posilujeme".

- Trénink jako rozhovor se zvířetem – z jakých „slov“ se skládá?

- Základní způsoby učení v pozitivním tréninku

- Pomůcky a triky pro běžné úkoly. Co je vlastně target?

- Základní teorie o nápravě chování - příklady změny nechtěného chování přes trénink pozitivním posilováním

- Příklady ze světa a u různých druhů zvířat – ČR, Evropa, USA ( včetně Moorpark College – „škola trenérů zvířat“)

 

1b) Pozitivní posilování podrobně

limit 70 osob, forma: klasická přednáška, doba 6 hodin, nutné pomůcky: stejné jako 1a+tabule nebo flipchart na kreslení schémat,

 

- Pozitivní posilování, proč a kdy to funguje? - hlubší fyziologická a psychologická podstata pozitivního i negativního posilování

- Triky pro udržení motivace

- Triky na shaping,

- Nápravy a změny v chování – rozbory a praktické cvičení

- Trénink celé skupiny zvířat naráz

- Vůdce versus dominátor - o současných pohledech na hierarchii ve světě zvířat a její roli v tréninkových metodách

 

Obě verze 1a a 1b lze spojit v rámci jediného víkendového dne dohromady za cenu drobného osekání obou témat (1a 2,5 hodiny, 1b 4,5 hodiny odpoledne). Tuto možnost uplatňujeme nejčastěji na seminářích o víkendu mimo Prahu.

 

1c) Trénink je rozhovor – seminář podle stejnojmenné knihy

limit 70 osob, forma: klasická přednáška doplněná o simulační hry s dobrovolníky, doba 5,5 hodiny,

nutné pomůcky: stejné jako 1a+ malý stolek na pomůcky k praktickým hrám

 

Tento seminář vznikl jako praktický doplněk ke knize „Trénink je rozhovor, ve kterém má i Váš pes co říct (F. Šusta, 2014, nakladatelství Plot). Je sestaven tak, aby kapitolu po kapitole prakticky předvedl a vysvětlil principy pozitivního tréninku popsané v knize. Přečtení knihy však není podmínkou – seminář je vhodný jak pro ty, kteří absolvovali předchozí semináře, tak pro začátečníky. Obsahuje ze všech mých seminářů největší množství her pro dobrovolníky.

Probereme si v teorii praxi pozitivní/negativní posílení, „co když se mu nechce“, tajnou řeč mezi člověkem a zvířetem během tréninku, soustředíme se na stres během tréninku, způsoby nápravy nevhodného chování a to, že v tréninku „teď učíme, nezkoušíme.“

 

1d) Trénink je v hlavě – seminář podle stejnojmenné knihy

limit 70 osob, forma: klasická přednáška s praktickými úkoly pro diváky (bez zvířat) a simulačními hrami, doba 5,5 hodiny,

nutné pomůcky: stejné jako 1a

 

Tento seminář vznikl jako praktický doplněk k mojí druhé knize „Trénink je v hlavě“ (2016, nakladatelství Plot). Přečtení knihy však není podmínkou. Ukážeme si v něm na videích konkrétní příklady z praxe uvedené v knize. Podrobně si vysvětlíme různé druhy učení a v jakých situacích se na ně lze spolehnout. Zahrajeme si spolu na habituaci psa na rušivý zvuk a opravdu velmi se budeme zabývat otázkou stresu při tréninku ze všech možných pohledů.

Druhá polovina tohoto semináře je asi nejsložitější ze všech mých teoretických seminářů (podobně jako je složitá poslední část knihy, o které seminář je).

Seminář je stejně jako kniha veden v otázkách, na které si nejprve odpovídají účastníci sami a společné řešení se dozvíme až v poslední kapitole.

 

Všechny uvedené přednášky lze zvládnout i jako odpoledně-večerní v pracovní den s výjimkou kombinace 1a+1b (ta je vždy o víkendu). K seminářům 1a, 1c a 1d lze o víkendu přidat i jednu tříhodinovou praktickou lekci (viz dále).

 

 

2 – TEORETICKO PRAKTICKÉ PROGRAMY

Jde o kombinaci přednášky s praxí, kde teorie je proti klasickým přednáškám zkrácená a slouží jako základ pro praxi. Poměr teorie /praxe se u jednotlivých programů různí.

 

2a) Psí evergreeny a jak na ně

limit 50 posluchačů, forma: klasická přednáška doplněná praktickými ukázkami na jednotlivá témata s předem domluvenými cvičícími (tedy nejedná se o praktickou lekci)

nutné pomůcky: počítač s aktuální verzí Windows s dataprojektorem a zesílením zvuku. Plocha, na které lze předvést praktické cvičení. Cvičící podle vybraných témat ideálně vybírá organizátor akce po domluvě se mnou

Existují témata, která na praktických lekcích řešíme mnohem ČASTĚJI NEŽ JINÁ. A i když každý pes je originál, stejně jako každý psovod, některé POSTUPY A ŘEŠENÍ se zdají být „SKORO UNIVERZÁLNÍ“. Vybírám proto pět vyzkoušených postupů, které praktikujeme v různých obměnách nejčastěji a na které jsem dosud NIKDE NEPUBLIKOVAL NÁVOD. Těchto pět postupů si probereme teoreticky a každý z nich si PRAKTICKY UKÁŽEME NAŽIVO S JEDNÍM PSEM

Vysvětlíme si, v čem spočívá metodická podstata těchto postupů, na co se soustředit, čeho se vyvarovat a také příklady toho, kdy tento zdánlivě univerzální postup neplatí.

Probrány budou:

1)                  Jak naučit základní „nulovou variantu“tedy klidný způsob, kterým si pes říká o práci a který je pro něj i „východiskem z nejistoty“. Tento postup velmi často uplatňujeme u psů, kteří se tzv. přetáčejí z přemíry motivace, nebo špatně snášejí neúspěch. Z mého pohledu je jednou ze základních podmínek, aby Váš trénink byl opravdu rozhovorem se zvířetem.

2)                  Navykání na náhlý zvuk (popř. střelbu)odstranění strachu ze střelby bývá oříšek. Kdo se pokouší prostě jen spojit výstřel s odměnou, ten stav psa často ještě zhorší. V prvních fázích nácviku proto postupuji obvykle citlivou rytmickou habituací na zvuk bez přímého spojení s odměnou a pracuji s řadou zástupných zvuků, mezi které výstřel později vložíme. Tento postup bývá v praxi na více večerů, zde si ukážeme se psem první kroky a bez psa zbytek.

3)                 Míjení se s jinými psy na vycházce je mnoho psů, kteří v modu „teď pracuji“ neprojevují sebemenší agresi, ale jakmile necvičí, začínají útočit. Tím nám na praktických lekcích vzniká paradox – jak nacvičovat, aniž by si pes všimnul, že nacvičujeme? Náš postup u takových psů bývá založen na práci s prostorem, pozicí psovoda, citlivé a soustředěné manipulaci vodítkem… a hlavně nepoužít odměny, aby nám nezačal cvičit J. Ale funguje to, pomáhá a rozhodně neubližuje.

4)                  Cvičení se dvěma psy (aby jeden odpočíval a druhý cvičil)„Jak mám cvičit s jedním psem tak, aby se mi do toho druhý pořád nemotal? Já ho posílám pořád na místo, ale on se pořád vrací…“ Takový zamotaný kruh rozmotáváme poměrně často. Je nejen o naučení potřebných chování, ale i o hierarchii ve dvojici psů a jejím respektování. Moc mě to baví, protože alespoň na počátku se musíme ke psům chovat velmi podobně jako k lachtanům.

5)                  Technika SLIBU –  např. pro zanechání psa o samotě – SLIB (v mojí první knize ještě jako „signál zpětné vazby“), je něco úplně jiného, než povel. Neříká psovi, jaké má dělat chování, ale pouze ho informuje, co se bude dít. Je to nesmírně užitečná metoda při navykání psa na nejrůznější nepříjemnosti a přitom zároveň velmi citlivá. Nejde u ní totiž jen o technické provedení, ale i o vnitřní náboj – tón hlasu, náladu. Vlastně je to technika strašně náročná na psovodovu upřímnost sám k sobě a je mnohem více o vztahu a pocitech, než o nácviku. Zkrátka je to o duši…a tu by měl mít i sebeodbornější trénink.

 

2b) Den plný praxe podle návodů F. Šusty

limit 15 cvičících se psy a 30 posluchačů bez psů, forma: vyloženě praktická akce, kde nepromítám prezentaci, ale vše vysvětluji prakticky.

Nutné pomůcky: Nutné pomůcky – pouze dostatečně velký prostor pro cvičení alespoň pěti psů naráz. Účastníci se psem si sebou vezmou krátké vodítko a stopovačku, pamlsky alespoň dvou druhů a cokoliv, co chrastí (nepři kindervejce naplněné štěrkemJ

Prakticky zaměřený program, nebudete jen poslouchat můj výklad, ale HLAVNĚ PRAKTICKY CVIČIT. Podkladem nám budou mé návody sepsané v nové knize Čermáková, Šusta: Vystavování je hra (2 019 u nakladatelství Plot). V této knize jsem POPRVÉ SEPSAL CELKEM OSM PODROBNÝCH NÁVODŮ na cvičení, která prospějí nejen těm, kdo chtějí psa vystavovat, ale každému, kdo se svým psem pracuje.

Z nich jsem vybral:

-          - Target a skrze něj „seznámení s cizí osobou“

-          - Položená „bradička“ jako „I am ready“signál (např. pro veterinární ošetření, kontrolu zubů apod.)

-         -  Nácvik zastavení na povel jako podmíněný reflex (emergency cue)

-          - Diferencované odměny pro zvýšení motivace v problémovém prostředí

-          - Dotyky cizí osobou, nebo přímo kontrola zubů cizí osobou (navykání na manipulaci, souvisí i s veterinárním tréninkem)

Každé cvičení si nejprve rozebereme a objasníme jeho principy a úskalí. A pak budeme cvičit, cvičit a cvičit. Aktivně zapojení nebudou jen psi a jejich majitelé, ale i účastníci bez psů, kteří sehrají roli „figurantů“ (nebo rozhodčích na výstavě) a vnějších pozorovatelů, kteří celý postup sledují a dávají zpětnou vazbu. I oni si tedy budou učit, jak při cvičení postupovat a co dělat „sami se sebou“.

 

2c) Strach a agrese v teorii a v praxi

Limit 50 diváků a 10 cvičících (při zkrácené večerní verzi 5 cvičících). Forma: kombinace teoretického úvodu (výběr z přednášek Trénink je rozhovor a besedosemináře Jak odnaučit) + praktické lekce (viz níže). Nutné pomůcky: počítač s aktuální verzí Windows s dataprojektorem a zesílením zvuku. Plocha, na které lze předvést praktické cvičení.

Tato kombinace praxe a výběru z teorie vznikla na zakázku v roce 2019 a ukázala se jako velmi praktická a oblíbená věc. Díky teoretické přípravě si pak v praxi lépe rozumíme a cvičení je mnohem efektivnější než na klasických praktických lekcích. V praktické části řešíme konkrétní problémy podle zadání cvičících. Organizátor mi tatot témata posílá dopředu na e-mail a v případě potřeby zajišťuje i figuranty (obvykle potřebujeme klidného psa jako figuranta pro nácvik setkávání se psy)

 

 

3 – BESEDOSEMINÁŘE

Besedosemináře jsou kombinací přednášky a besedy na konkrétní téma. Počet účastníků je limitován a seznam jejich otázek mi posílá organizátor několik dnů před akcí e-mailem. Odpovědi na otázky jsou pak zasazeny do probírané teorie. Semináře jsou vhodné i pro začátečníky. Lze je dobře kombinovat s praktickými ukázkami nebo přímo spojit s praktickými lekcemi (např. do verze „Strach a agrese“)

 

3a – Jak naučit

Cca 4,5 hodiny, limit 20 nebo 30 osob (podle limitu se liší cena semináře),

nutné pomůcky: počítač s aktuální verzí Windows, dataprojektorem a zesílením zvuku+tabule nebo flipchart na kreslení schémat.

 

3b – Jak ODnaučit

Cca 3-4 hodiny, limit 20 nebo 30 osob (podle limitu se liší cena semináře),

nutné pomůcky: počítač s aktuální verzí Windows, dataprojektorem a zesílením zvuku+tabule nebo flipchart na kreslení schémat.

 

 

3c - "Práce se skupinou"

Seminář se zaměřuje na řešení problémů vznikajících při kontaktu více psů, především psů ve společné domácnosti či při řešení společného úkolu. Je překvapivé, kolik zdánlivých „problémů jednotlivce“ pramení z nerovnováhy ve skupině.

Cca 3-4 hodiny, limit 20 nebo 30 osob (podle limitu se liší cena semináře),

nutné pomůcky: počítač s aktuální verzí Windows, dataprojektorem a zesílením zvuku+tabule nebo flipchart na kreslení schémat.

 

 

4 – AKCE PRO „NEPEJSKAŘE“ –

Jedná se o přednášky a praktická cvičení uzpůsobená na míru chovatelům konkrétních skupin zvířat.

 

4a) Pozitivní posilování „pro koňáky“

limit 50 osob, forma: klasická přednáška s případnou jednoduchou praktickou ukázkou „ze země“, doba 5 - 6 hodin,

nutné pomůcky: stejné jako 1a+tabule nebo flipchart na kreslení schémat. Chce-li organizátor praktickou ukázku, pak zajistí koně dle podrobnější dohody.

 

Smyslem tohoto semináře není naučení jednotlivých dovedností a triků s koněm, ale objasnění základních principů v uplatňování pozitivní/negativní motivace u zvířat obecně, se zaměřením na koně a jiné velké kopytníky a JEJICH SPECIFIKA OPROTI PSŮM. Seminář je rozdělen do dvou částí, kdy v první od základu probíráme pojmy a logiku tréninku zvířat pozitivním posilováním podobně jako v semináři 1a. V druhé části se však zaměřujeme především na věci nutné pro chvíle, kdy se rozhodneme POZITIVNĚ MOTIVOVAT VELKÉHO A SILNÉHO BÝLOŽRAVCE jakým je kůň. Důraz klademe na vyváženou motivaci, první kroky k nastolení bezpečnosti práce při „pozitivce“, předejití „žebravému“ chování, odbourávání odměn, práci se stresem a navykání na nové podněty.

Na konci každého z obou bloků je možno zařadit praktickou ukázku prvních kroků tréninku – např. „naklikání“ zvířete, naučení targetu, navedení za targetem do problematičtějších prostor. Nejedná se o práci ze sedla, pouze ze země a tuto praktickou ukázku je nutno předem domluvit.

 

4b) Pozitivní posilování „pro papoušky“

Jedná se o variaci přednášky 1b (viz výše) se zaměřením více na papoušky a ptáky obecně. Je tu použito více ptačích příkladů a velký důraz kladu na budování DŮVĚRY A VZTAHU a tzv. „účtu důvěry“.

limit 70 osob, forma: klasická přednáška, doba 6 hodin, součástí je počítačová hra o pozitivním posilování pro každého účastníka a pracovní texty na samostatné úkoly,

nutné pomůcky: stejné jako 1a+tabule nebo flipchart na kreslení schémat,

 

- Pozitivní posilování, proč a kdy to funguje? - hlubší fyziologická a psychologická podstata pozitivního i negativního posilování

-  Triky na shaping

- Motivace a stres

- Nápravy a změny v chování – rozbory a praktické cvičení

- Trénink celé skupiny zvířat naráz

- Budování vztahu a účet důvěry

 

4 c) Pozitivní posilování od slepice po koně

limit 40 osob (kvůli praktickým ukázkám), forma: klasická přednáška+praktické ukázky, doba celý den (klasicky např 9:00 – 17:00 s pauzou na oběd), nutné pomůcky: stejné jako 1a+tabule nebo flipchart na kreslení schémat,

Tento seminář lze dělat pouze tam, kde organizátor zajistí zvířata a podmínky pro praktické ukázky.

 

Kombinace teoretické přednášky s praxí na různých typech domácích zvířat. Tato zvířata volíme podle možností pořadatele. V dopolední části probíráme teorii pozitivního tréninku jako takovou (v zásadě velmi podobné 1a z nabídky) a tuto teorii několikrát prokládáme praktickou ukázkou na dvou odlišných druzích (ideální je pes a slepice, ale lze upravit.) V odpolední části se věnujeme specifikům jednotlivých druhů zvláště se zaměřením na velké kopytníky a jiné býložravce. Vysvětlujeme, jak uzpůsobit pozitivní trénink přirozeným dispozicím těchto druhů. Podle možností organizátora pak předvádíme praktické ukázky na zvířatech v místním chovu (např. prase, kráva, kůň)

Termíny seminářů

24. 05. 2024 - Autokemp Zbýšov v Čechách (okres Kutná Hora) Výcvikový víkend „komunikace se psem“
30. 05. 2024 - youtube kanál Treninkjerozhovor-Trainingisdialogue Webinář Jak vyvést svého psa z konfliktu a jak si to nacvičit?
08. 06. 2024 - Velká Dobrá (u Kladna) ZKRÁCENÁ VÍKENDOVÁ VERZE TÁBORA "ŘEČ VAŠEHO TÝMU"
10. 06. 2024 - youtube kanál Treninkjerozhovor-Trainingisdialogue Webinář Jak přivyknout na zvuky (střelba, ohňostroj a další...)
13. 06. 2024 - youtube kanál Treninkjerozhovor-Trainingisdialogue Webinář Jak přivyknout psa na lidi (dotyky, manipulaci, rychlý pohyb...)

Vaše příbehy