Dvoudenní praktická verze "jaká je řeč vašeho týmu?"

JAKÁ JE „ŘEČ VAŠEHO TÝMU“? – DVOUDENNÍ VERZE

8.-9.7.2019 Senohraby – Hrušov (každý den 9:00 – 16:30), lektoruje František Šusta

 

Motivace: Moderní trénink zvířat je univerzální metodou použitelnou na všechny živočišné druhy včetně psů. Ale je také pravdou, že na světě nenajdete dva stejné psy ani dva stejné psovody. Každý je originál a dohromady pak "originální psovod" s "originálním psem" tvoří jedinečnou dvojici. Cestou k jejich porozumění a úspěšnému tréninku je uvědomit si svou jedinečnost a naučit se s ní pracovat. Vnímá můj pes více zvuk klikru nebo moje pohyby? Zaměřuje pozornost více na slova nebo gesta? Kolik zvládá opakování nového prvku po sobě, co je pro něj skutečnou odměnou a jak se to mění podle situace? Je spíše "low" nebo "high energy" zvířetem? A co já psovod, jsem pro takového psa srozumitelný ve slovech, gestech, nárocích?

 

Náš workshop vám umožní skrze praktická cvičení poznat, na čem stojí tréninkový rozhovor mezi vámi a vaším psem. Akce je pro osm týmů člověk-pes. Při praktických cvičeních se psy pracují vždy maximálně čtyři týmy naráz a ti, kdo momentálně necvičí, fungují jako jejich „zrcadlo“a zpětná vazba. Vyzkoušíte si trénink nejen se svým psem, ale v některých cvičeních i s člověkem nebo krátký klikrtrénink s kozou.

 

Vybavení prostoru a potřebné pomůcky: Akce proběhne ve venkovních prostorách chovatelského zázemí v Senohrabech – Hrušově. Před případnými vrtochy počasí nás bude chránit velký stan a maringotka, jinak cvičíme venku. K dispozici je voda, elektřina, suchá toaleta. Do několika set metrů od nás jsou dvě restaurace. V jedné části pozemku jsou za plotem hospodářská zvířata. Prosím, zajistěte si možnost, jak odložit psa po dobu, kdy necvičíte (v autě, v kenelce ve stanu nebo v maringotce). Pozor, akce není určena pro nápravu chování vyloženě reaktivních jedinců (pro ty jsou vhodnější moje akce pod názvem „strach a agrese“)


Cena: 1650 Kč na jednu osobu. Oběd ani ubytování nejsou v ceně, případné ubytování si lze zajistit individuálně v blízkých zařízeních (na vyžádání dám typy). Na oběd bude v poledne vyhrazen čas, dvě restaurace jsou v těsném dosahu.


Jako přihlášku vyplňte formulář ZDE


Přihláška je platná až po zaplacení ceny 1650 Kč na účet 243756494/0300 (Zaobzor z.s.). Platba je nevratná. V případě neúčasti je převeditelná na náhradníka.


  zpět

Termíny seminářů

17. 07. 2023 - prostor ZKO Pyšely https://zko-pysely.estranky.cz/ Z webináře do praxe podle Františka Šusty – PŘIVOLÁNÍ A VODÍTKO
19. 07. 2023 - prostor ZKO Pyšely https://zko-pysely.estranky.cz/ Z webináře do praxe podle Františka Šusty, 19. - 20. 7. 2023 - užitečné KOMUNIKAČNÍ SIGNÁLY SE PSEM A MOTIVACE

Vaše příbehy