ETICKÝ TRÉNINK S GABBY HARRIS - 2019

ZPĚT NA SEMINÁŘE

Hotel Svornost, Praha Dolní Počernice

termín: 01. 06. 2019 / 02. 06. 2019
počet míst pro 01. 06. 2019: 0 volných /110 celkem
počet míst 02. 06. 2019: 0 volných /110 celkem
cena pro 01. 06. 2019: 820 Kč
cena pro 02. 06. 2019: 820 Kč
cena za oba dny: 1490Kč
Gabby Harris se po osmé vrací do ČR s dalšími tématy

Gabby Harris, autorka knih „Dotkni se zvířecí duše“ a „Od delfína ke psovi a zpátky k člověku“, se už po sedmé v řadě vrací do ČR. Také letos s ní plánujeme celý víkend na dvě nově připravená témata, vše ve vyzkoušeném zázemí hotelu Svornost v Praze Dolních Počernicích. Oba semináře budou překládány do češtiny výbornou Katkou Lerlovou, která překládala obě knihy Gabby a poslední roky i většinu jejích seminářů.

Celý víkend se na přání Gabby jmenuje Etický trénink, což především odráží autorčino zaměření při práci se zvířaty. V jejím pojetí tréninku zvířat nejde jen o „pozitivno“ a rozhodně nechápe trénink skrze odměny jako jedinou záruku etické práce se zvířetem. Mnohem důležitější je pro ni vzájemná komunikace obou stran, welfare zvířete a především zaměření pozornosti nejen na chování a psychiku zvířete, ale i na sebe sama, tedy na trenéra.

Jak už je u Gabby zvykem, nepůjde o víkendu jen o pustou teorii a výklad, ale v praxi si sami na sobě zažijeme ledacos.


Náplň:

Den první - Jak se měří úspěch?

Kdy sobota 1.6. od 10:00 cca do 17:30

Kde: Kde: Hotel Svornost, Dolní Počernice,

Forma: přednáška bez aktivního zapojení psů, ale zato s řadou praktických cvičení pro účastníky a zřejmě i několika domluvenými praktickými ukázkami.

Náplň: Snaha po progresu a posunu vpřed je jednou z našich lidských přirozeností. Překážkou na cestě k nim nám však bývají naše vnitřní obavy a výmluvy, které si v sobě neseme jak vědomě, tak především nevědomě. Ukryté v našem nevědomí nám pak komplikují nejen cestu k úspěchu, ale i vidění reality, jaká je. Zvířata jsou tvory, jejichž vnímání světa není těmito našimi limity zatíženo. Pro naši lepší komunikaci se zvířaty si tedy osvojíme techniky, které vybrousí naše pozorovací schopnosti nejen vůči dějům a jevům kolem nás, ale i v nás samotných.

Důležitou částí programu bude i objektivní měření tréninkového úspěchu. Tím, že svůj tréninkový úspěch měříme, zaměřujeme na něj pozornost a o to snadněji ho pak dosahujeme. Získáváme tím však i další cenné údaje sami o sobě, o našem systému přesvědčení, vnímání světa a osobní víře každého z nás. A pokud tyto své vnitřní vlastnosti poznáme, jsou nám opět cenným nástrojem na progresivnější cestě k úspěchu nejen v tréninku zvířat.

Smýšlet o našem místě ve světě se smyslem pro humor nám umožňuje být i něčím víc, než za co se považujeme. Být schopni přijmout bez automatické sebeobrany zprávu o nás, naší práci a našem tréninkovém způsobu (ať se jedná o zprávu od člověka nebo zvířete, které právě trénujeme a učíme), to je klíčem k sebeuvědomění a progresivnímu vztahu k našemu vlastnímu životu stejně jako ke zvířeti, s nímž právě tréninkovou lekci sdílíme. Pojďme se tedy společně učit přijímat tyto zprávy od lidí a především našich zvířat.

 

Den druhý - Kreativní vyjadřování

Kdy: neděle 2.6. od 10: 00 cca do 17:30

Kde: Hotel Svornost, Dolní Počernice

Forma: přednáška bez aktivního zapojení psů, ale zato s řadou praktických cvičení pro účastníky a zřejmě i několika domluvenými praktickými ukázkami.

Náplň: Antropomorfismus (polidšťování) je opakem empatie. Naše naučené názory na věci a jevy kolem nás jsou velmi často překážkou pro naši vrozenou intuici. Být intuitivní, to vyžaduje otevřenou mysl. Také zvědavost a kreativita se rodí z čistého vědomí, ve kterém jsme schopni nechat odejít, co nás brzdí a být stoprocentně soustředění na svět a sami na sebe. Tento workshop nám proto nabídne možnosti, jako osvobodit sebe sama od svých osobních soudů a vnitřních limitů. S osvobozenější myslí a duší pak také lépe navazujeme vztah se zvířaty a celým naším životem. Vidíme možnosti, které jsme dříve našim lidskou myslí nevnímali, ale naše zvíře o nich možná dávno vědělo a nechápalo, proč je nevyužíváme.

V tomto workshopu budeme proto zkoumat naše soudy a názory na to, co si myslíme, že během tréninku děláme. Pokud si je uvědomíme a dovolíme si je nechat odejít, otevře se nám pro komunikaci se zvířaty mnohem větší potenciál, než jsme dosud předpokládali.

Vztah se zvířetem je více než jen klasickou tréninkovou lekcí. O tom, co vztah člověk-zvíře znamená, budeme společně pátrat.

Součástí přípravy každého účastníka na tento seminář je domácí úkol, který vám zabere asi tři hodiny vašeho času.

 

 

Hotel Svornost nám poskytne veškeré potřebné zázemí, nebudeme trpět hladem, žízní ani nedostatkem sociálního zázemí. PSI DO HOTELŮ MOHOU, ale každý majitel si za svého psa ručí a pečuje o něj.
Oběd si na obou akcích zajišťuje a platí každý účastník sám, lze využít hromadnou objednávku pro všechny přímo v restauraci.

Cena: 820 Kč za jeden den (sobota či neděle), nebo 1490 Kč za oba dny dohromady. Přihláška je platná až po zaplacení ceny na účet 243756494/0300 (Zaobzor z.s.). Platba je nevratná. V případě neúčasti je převeditelná na náhradníka.

Jako přihlášku vyplňte WEBOVÝ FORMULÁŘ NÍŽE (v kolonce TERMÍN zvolte správně den, na který se hlásíte  - sobota 1.6. 2019, neděle 2.6. 2019., nebo oba)

1. den= SOBOTA 1.6. 2019 – „Jak se měří úspěch?“ za 820 Kč

2. den= NEDĚLE 2.6. 2019  „Kreativní vyjadřování“ za 820 Kč

OBA DNY DOHROMADY ZA 1490 Kč


Těšíme se na Vás!

František Šusta

treninkjerozhovor@seznam.cz

737 208 994


Kdo je Gabby Harris: Gabby je ve světě trenérů zvířat výjimečná osobnost a musím říci, že ze všech mých učitelů měla na mě asi největší vliv. Má obrovskou praxi především v tréninku delfínů, lachtanů, ale i dalších zoozvířat, kde pracuje cestou pozitivního posilování. Krom toho je však lektorkou natural horsemanshipu, tedy systému tréninku koní cestou tzv. přirozené komunikace, ve kterém se uplatňuje především posilování negativní. Gabby tedy velmi dobře ovládá oba principy. Je nejen výborným metodikem, ale tuto teorii a vědecký přístup ve svojí práci spojuje s duší člověka i zvířete. Tím dává celé trenérské práci větší, velmi lidský rozměr. Za svou práci sklidila na trenérských konferencích ve světě řadu ocenění, konzultovala pro zoo nejen v Africe (sama žije v JAR), ale i v Evropě či Asii (např. Frankfurt, Dubaj). Do ČR se vrací po osmé, z toho po sedmé zde povede semináře pro „pejskaře“.  V ČR vyšel překlad její první knihy Touching animal soul (Dotkni se zvířecí duše) i její druhé knihy Animal Grace (v češtině jako Od delfína ke psovi a zpátky k člověku).

 


Je nám líto, ale seminář je plně obsazen. Zkuste objednávku semináře navštívit později, zda-li se někdo nedohlásí. Nebo zvolte jiný seminář.