Méně teorie a více praxe s Gabby Harris 2019 – formulář pro účastníky BEZ PSA

ZPĚT NA SEMINÁŘE

Hotel Svornost, Praha Dolní Počernice

termín: 03. 06. 2019 / 04. 06. 2019
počet míst pro 03. 06. 2019: 46 volných /60 celkem
počet míst 04. 06. 2019: 46 volných /60 celkem
cena pro 03. 06. 2019: 670 Kč
cena pro 04. 06. 2019: 670 Kč
cena za oba dny: 1250Kč
Po celodenních víkendových seminářích pod názvem ETICKÝ TRÉNINK přidá letos Gabby Harris obě témata z víkendu ještě ve večerní verzi, která se zaměří více na praktické cvičení se psy a praktické úkoly pro jejich diváky.

Méně teorie a více praxe s Gabby Harris 2019 – formulář pro účastníky BEZ PSA

Večerní workshopy 3. a 4.6. (17:00-22:00)

Po celodenních víkendových seminářích pod názvem ETICKÝ TRÉNINK přidá letos Gabby Harris obě témata z víkendu ještě ve večerní verzi, která se zaměří více na praktické cvičení se psy a praktické úkoly pro jejich diváky.

Vše opět proběhne ve vyzkoušeném zázemí hotelu Svornost v Praze Dolních Počernicích. Oba semináře budou překládány do češtiny výbornou Katkou Lerlovou, která překládala obě knihy Gabby a poslední roky i většinu jejích seminářů stejně jako víkendovou akci před těmito praktickými semináři.

Akce se může účastnit 15 účastníků se psy a 60 diváků bez psů. Detaily viz níže:

 

Náplň:

První večer - Jak se měří úspěch?

Kdy pondělí 3.6. od 17:00 do 22:00

Kde: Kde: Hotel Svornost, Dolní Počernice,

Forma: praktická verze s menším množstvím teorie a větším podílem praktických cvičení. Aktivně zapojeni budou ale i diváci bez psů, kteří budou mít své úkoly.


Náplň:

I když se mnoha workshopech učíme „jak psy trénovat“, jen málokdy se učíme „jak se na trénink dívat a co na něm vidět. “ Přitom vnější pozorovatel má často možnost zaznamenat i to, co trenér sám ze své pozice vidět nemůže nebo to nemá během tréninku kapacitu sledovat. V tomto workshopu si proto sledování a zjišťování tréninkové úspěšnosti osvojíme prakticky. Spolu s Gabby si vytvoříme přesný návod „co sledovat a co vyhodnocovat“ a zatímco účastníci se psy budou procvičovat jedno konkrétní chování v sérii praktických cvičení, účastníci bez psa si budou podle instrukcí procvičovat své pozorovací schopnosti a dávat cvičícímu zpětnou vazbu.


Co nás čeká během večera?

-          - Jak vytvořit a používat efektivní plán pro vznik chování (behavior plan)

-          - Čeho se v zájmu úspěchu vyvarovat?

-          - Rozumná rovnováha mezi „vědeckostí  a praktičností“

-          - Co nám říká zvíře. Nasloucháme mu?

-          - Co opravdu znamená úspěch?

-          - a další témata…

 

Druhý večer - Kreativní vyjadřování

Kdy: úterý 4.6. od 17:00 do 22:00

Kde: Hotel Svornost, Dolní Počernice

Forma: praktická verze s menším množstvím teorie a větším podílem praktických cvičení. Aktivně zapojeni budou ale i diváci bez psů, kteří budou mít své úkoly.


Pokud si dovolíme být v tréninku kreativní bez našich vnitřních limitů a omezení, stává se celý proces tréninku lehčím a najednou může přijít posun, který se až doposud dlouho nedařil. Na tuto kreativitu ale nemusíme být sami – vnější pozorovatel může být velký zdrojem nových myšlenek a přístupů, které nás dík zaběhnutým návykům ne vždy napadnou“. V tomto workshopu povede Gabby účastníky k napojení se psem i vlastní kreativitou na nové úrovni. Od základního uvidění psa jako vnímavé bytosti se posuneme na vyšší úroveň skrze větší množství kreativních cvičení a ty pak aplikujeme přímo v tréninku jak z pozice trenéra, tak aktivního pozorovatele.

Co nás čeká během večera?

-          - Vstup bez očekávání a přijímej, co dostáváš.. aneb „jak vstoupit do tréninkové lekce s otevřeným přístupem bez limitujících očekávání‘“

-          - Míra energie a entusiasmus jako „sledované kritérium“

-          - Variabilní rozvrhy odměn – jak být kreativní a tím i motivující pro zvíře v tom, co od nás za práci dostává?

-          - Trénink nulové pozice (default behavior)

-         -  a další…

Součástí přípravy každého účastníka (se psem i bez psa) na tento seminář je domácí úkol, který vám zabere asi tři hodiny vašeho času.


 

 Hotel Svornost nám poskytne veškeré potřebné zázemí, nebudeme trpět hladem, žízní ani nedostatkem sociálního zázemí. DO HOTELU MOHOU I PSI TĚCH, KDO AKTIVNĚ NECVIČÍ, ale každý majitel si za svého psa ručí a pečuje o něj. STEJNĚ TAK RUČÍ ZA TO, ŽE JEHO PES NEBUDE RUŠIT PSI CVIČÍCÍCH.
Oběd si na obou akcích zajišťuje a platí každý účastník sám, lze využít hromadnou objednávku pro všechny přímo v restauraci.

Cena:

Pro účastníky BEZ PSA 670 Kč za jeden večer (pondělí či úterý), nebo 1250 Kč za oba večery dohromady.

Pro účastníky SE PSEM 800 Kč za jeden večer (pondělí či úterý), nebo 1500 Kč za oba večery dohromady.

Přihláška je platná až po zaplacení ceny na účet 243756494/0300 (Zaobzor z.s.). Platba je nevratná. V případě neúčasti je převeditelná na náhradníka.

Jako přihlášku vyplňte WEBOVÝ FORMULÁŘ NÍŽE (v kolonce TERMÍN zvolte správně den, na který se hlásíte  - pondělí 3.6. 2019, úterý 4.6. 2019., nebo oba)

1. večer = PONDĚLÍ 3.6. 2019 – „Jak se měří úspěch?“ 670 Kč BEZ PSA nebo 800 SE PSEM.

2. večer= ÚTERÝ 4.6. 2019  „Kreativní vyjadřování“ za 670 Kč BEZ PSA  nebo 800 SE PSEM

OBA DNY DOHROMADY ZA 1250 Kč bez psa nebo 1500 Kč se psem.


Těšíme se na Vás!

František Šusta

treninkjerozhovor@seznam.cz

737 208 994Kdo je Gabby Harris: Gabby je ve světě trenérů zvířat výjimečná osobnost a musím říci, že ze všech mých učitelů měla na mě asi největší vliv. Má obrovskou praxi především v tréninku delfínů, lachtanů, ale i dalších zoozvířat, kde pracuje cestou pozitivního posilování. Krom toho je však lektorkou natural horsemanshipu, tedy systému tréninku koní cestou tzv. přirozené komunikace, ve kterém se uplatňuje především posilování negativní. Gabby tedy velmi dobře ovládá oba principy. Je nejen výborným metodikem, ale tuto teorii a vědecký přístup ve svojí práci spojuje s duší člověka i zvířete. Tím dává celé trenérské práci větší, velmi lidský rozměr. Za svou práci sklidila na trenérských konferencích ve světě řadu ocenění, konzultovala pro zoo nejen v Africe (sama žije v JAR), ale i v Evropě či Asii (např. Frankfurt, Dubaj). Do ČR se vrací po osmé, z toho po sedmé zde povede semináře pro „pejskaře“.  V ČR vyšel překlad její první knihy Touching animal soul (Dotkni se zvířecí duše) i její druhé knihy Animal Grace (v češtině jako Od delfína ke psovi a zpátky k člověku).

Její letošní program  se na přání Gabby jmenuje Etický trénink, což především odráží autorčino zaměření při práci se zvířaty. V jejím pojetí tréninku zvířat nejde jen o „pozitivno“ a rozhodně nechápe trénink skrze odměny jako jedinou záruku etické práce se zvířetem. Mnohem důležitější je pro ni vzájemná komunikace obou stran, welfare zvířete a především zaměření pozornosti nejen na chování a psychiku zvířete, ale i na sebe sama, tedy na trenéra.

 

&

OBJEDNÁVKA


* - povinné údaje
V případě složitějších požadavků, například více registrací na různé dny, je třeba provést samostatné objednávky. Pokud se registrujete jako náhradník, lze registrovat pouze jednu osobu.