Táborová verze Řeč vašeho týmu - formulář pro diváky BEZ PSA

ZPĚT NA SEMINÁŘE

kemp Radost Vlastějovice - http://www.radostsazava.cz/

termín: 08. 08. 2019
počet míst pro 08. 08. 2019: 4 volných /8 celkem
cena pro 08. 08. 2019: 1200 Kč
Pro účastníky, kteří budou fungovat jako diváci bez psa

JAKÁ JE „ŘEČ VAŠEHO TÝMU“? – formulář pro účastníky BEZ PSA

Tento formulář slouží pro účastníky BEZ PSA -  tedy vzít ho sebou v táboře můžete, ale nebudete s ním aktivně zapojeni, resp. můžete se účastnit pouze jako DIVÁCI teorie a praktických lekcí účastníků se psy. Stejně tak se vás z časových důvodů netýká NLP, inzerované u verze se psy.

 8.-11.8. 2019 (první den od 9:30, v neděli konec do 14:00),  kemp Radost Vlastějovice - http://www.radostsazava.cz/ u Zruče nad Sázavou

Lektoruje František Šusta

 Motivace: Moderní trénink zvířat je univerzální metodou použitelnou na všechny živočišné druhy včetně psů. Ale je také pravdou, že na světě nenajdete dva stejné psy ani dva stejné psovody. Každý je originál a dohromady pak "originální psovod" s "originálním psem" tvoří jedinečnou dvojici. Cestou k jejich porozumění a úspěšnému tréninku je uvědomit si svou jedinečnost a naučit se s ní pracovat. Vnímá můj pes více zvuk klikru nebo moje pohyby? Zaměřuje pozornost víc na slova nebo gesta? Kolik zvládá opakování nového prvku po sobě, co je pro něj skutečnou odměnou a jak se to mění podle situace? Je spíše "low" nebo "high energy" zvířetem? A co já psovod, jsem pro takového psa srozumitelný ve slovech, gestech, nárocích?

 Náš tábor učí skrze výklad teorie i praktická cvičení poznat, na čem stojí váš originální tréninkový rozhovor mezi vámi a vaším psem. Akce je pro dvanáct týmů člověk-pes + 8 účastníků bez psa. Trénováno bude nejen se psem, ale v některých cvičeních i s člověkem. Po první dva večery bude vykládána i teorie s pomocí powerpointové rezentace (výběr z mých seminářů na téma komunikace mezi člověkem a zvířetem v rámci pozitivního tréninku).

Pozor, akce není určena pro nápravu chování vyloženě reaktivních jedinců (pro ty jsou vhodnější moje akce pod názvem „strach a agrese“)

Cena: Pro účastníky BEZ PSA 1200 Kč na jednu osobu. Jídlo a ubytování se platí na místě individuálně provozovatelům kempu. Cena za jídlo a ubytování je za jeden den 400,-pro jednu osobu (zahrnuje ubytování v chatce a plná penze). Počet osob (resp. je-li s vámi na ubytování i někdo, kdo není účasten v kurzu), hlaste při přihlášce mě, zprávu předám provozovatelům kempu.

Přihláška je platná až po zaplacení ceny kurzovného 1200 Kč na účet 134644514/0300 (František Šusta) Platba je nevratná. V případě neúčasti je převeditelná na náhradníka.

 


OBJEDNÁVKA


* - povinné údaje
V případě složitějších požadavků, například více registrací na různé dny, je třeba provést samostatné objednávky. Pokud se registrujete jako náhradník, lze registrovat pouze jednu osobu.