Semináře plné praxe - třetí víkend cyklu Pozitivka s Františkem Šustou

ZPĚT NA SEMINÁŘE

Hotel Svornost, Praha Dolní Počernice http://www.svornost.cz

termín: 10. 04. 2021 / 11. 04. 2021
počet míst pro 10. 04. 2021: 22 volných /100 celkem
počet míst pro 11. 04. 2021: 41 volných /100 celkem
cena pro 10. 04. 2021: 790 Kč
cena pro 11. 04. 2021: 790 Kč
cena za oba dny : 1350 Kč
Tento víkend bude věnován krom teorie i mnoha praktickým nácvikům přímo se psy

SEMINÁŘE PLNÉ PRAXE

POZITIVKA S FRANTIŠKEM ŠUSTOU 2020 – VÍKEND TŘETÍ


POZOR, NOVÝ TERMÍN PŘELOŽENÉ AKCE!!!

 (10.-11.4., Praha Dolní Počernice, při "nepřízni aktuálních opatření proti koronaviru"proběhne akce v exteriéru. Pořádá spolek Zaobzor z.s.)

Tento víkend bude nejen o vkladu, ale hlavně o PRAKTICKÉM NÁCVIKU. Jde o poslední ze série tří víkendů, během kterých si můžete postupně projít od základů až do „složitostí“ vše, co v současné době učím na svých seminářích a píšu ve svých knížkách. I když je třetí, bude POCHOPITELNÝ I PRO TOHO, KDO NA PŘEDCHOZÍCH TÉMATECH NEBYL. Účastnit se můžete jak celého víkendu, tak jednotlivých dnů.


Den psích evergreenů a jak na ně

Kdy – sobota  10.4. 2021 od 10:00 do 17:00

Kde: Hotel Svornost, Praha Dolní Počernice http://www.svornost.cz (vyzkoušené a výborné tradiční zázemí, kde jsou „dogfriendly“J)

O čem: EXISTUJÍ TÉMATA, která na praktických lekcích řešíme mnohem ČASTĚJI NEŽ JINÁ. A i když každý pes je originál, stejně jako každý psovod, některé POSTUPY A ŘEŠENÍ se zdají být „SKORO UNIVERZÁLNÍ“. Vybírám proto pět vyzkoušených postupů, které praktikujeme v různých obměnách nejčastěji a na které jsem dosud NIKDE NEPUBLIKOVAL NÁVOD. Těchto pět postupů si probereme teoreticky a každý z nich si PRAKTICKY UKÁŽEME NAŽIVO S JEDNÍM PSEM (v tomto případě si psy pro ukázky domluvím sám)

Vysvětlíme si, v čem spočívá metodická podstata těchto postupů, na co se soustředit, čeho se vyvarovat a také příklady toho, kdy tento zdánlivě univerzální postup neplatí.

Probrány budou:

1)                 Jak naučit základní „nulovou variantu“ – tedy klidný způsob, kterým si pes říká o práci a který je pro něj i „východiskem z nejistoty“.

2)                 Navykání na náhlý zvuk (popř. střelbu) – odstranění strachu ze střelby bývá oříšek. Kdo se pokouší prostě jen spojit výstřel s odměnou, ten stav psa často ještě zhorší. V prvních fázích nácviku proto postupuji obvykle citlivou rytmickou habituací na zvuk bez přímého spojení s odměnou a pracuji s řadou zástupných zvuků, mezi které výstřel později vložíme. Tento postup bývá v praxi na více večerů, zde si ukážeme se psem první kroky a bez psa zbytek.

3)                 Míjení se s jinými psy na vycházce – je mnoho psů, kteří v modu „teď pracuji“ neprojevují sebemenší agresi, ale jakmile necvičí, začínají útočit. Náš postup u takových psů bývá založen na práci s prostorem, pozicí psovoda, citlivé a soustředěné manipulaci vodítkem…atd.

4)                 Cvičení se dvěma psy (aby jeden odpočíval a druhý cvičil) – „Jak mám cvičit s jedním psem tak, aby se mi do toho druhý pořád nemotal? Já ho posílám pořád na místo, ale on se pořád vrací…“

5)                 Naučení tzv. SLIBU –  např. pro zanechání psa o samotě – SLIB (v mojí první knize ještě jako „signál zpětné vazby“), je něco úplně jiného, než povel. Neříká psovi, jaké má dělat chování, ale pouze ho informuje, co se bude dít. Slib je velmi užitečná věc, ale zároveň technika strašně náročná na psovodovu upřímnost sám k sobě a je mnohem více o vztahu a pocitech, než o nácviku. Zkrátka je to o duši…a tu by měl mít i sebeodbornější trénink.

 

Den plný praxe podle návodů F. Šusty

Kdy – neděle 11.4.  od 10:00 do 17:00

Kde: Hotel Svornost, Praha Dolní Počernice http://www.svornost.cz (vyzkoušené a výborné tradiční zázemí, kde jsou „dogfriendly“J)

Prakticky zaměřený program, kde nebudete jen poslouchat můj výklad, ale bude se HLAVNĚ PRAKTICKY CVIČIT. Počítám s účastí 10 lidí se psy ( ti mi musejí ještě navíc vyplnit formulář ZDE a poslat doplatek 300 Kč) a max. 90 účastníků bez psa, kteří ale budou s cvičícími moci SPOLUPRACOVAT JAKO FIGURANTI A  POZOROVATELÉ ( některé úkoly se bez účasti dalších lidí ani neobejdou). Podkladem nám budou mé návody sepsané v nové knize Čermáková, Šusta: Vystavování je hra (2 019 u nakladatelství Plot). V této knize jsem POPRVÉ SEPSAL CELKEM OSM PODROBNÝCH NÁVODŮ na cvičení, která prospějí nejen těm, kdo chtějí psa vystavovat, ale KAŽDÉMU, KDO ŽIJE SE PSEM.

Z nich jsem vybral:

-   Target a skrze něj „seznámení s cizí osobou“

-   Položená „bradička“ jako „I am ready“signál (např. pro veterinární ošetření, kontrolu zubů apod.)

-   Nácvik zastavení na povel jako podmíněný reflex (emergency cue)

-   Diferencované odměny pro zvýšení motivace v problémovém prostředí

-   Dotyky cizí osobou, nebo přímo kontrola zubů cizí osobou (navykání na manipulaci, souvisí i s veterinárním tréninkem)

 

Oběd si zajišťuje každý účastník sám, lze využít hromadnou objednávku pro všechny v restauraci. V hotelu si můžete samostatně zajistit i ubytování (nespadá do ceny semináře).

Cena: 790 Kč za jeden den (sobota či neděle), nebo 1350 Kč za oba dny dohromady.

POZOR, PRO ÚČASTNÍKY SE PSY NA NEDĚLI 11.4. JE TŘEBA VYPLNIT JEŠTĚ NAVÍC SPECIELNÍ FORMULÁŘS S DOPLATKEM 300 Kč  ZDE

 

Jako přihlášku vyplňte webový formulář. Přihláška je platná až po zaplacení ceny na účet 243756494/0300. Platba je nevratná. V případě neúčasti je převeditelná na náhradníka.

 

Těším se na Vás!

František Šusta

treninkjerozhovor@seznam.czOBJEDNÁVKA


* - povinné údaje
V případě složitějších požadavků, například více registrací na různé dny, je třeba provést samostatné objednávky. Pokud se registrujete jako náhradník, lze registrovat pouze jednu osobu.