Teoretické přednášky

Od roku 2012 pořádáme semináře určené pro „chovatelskou veřejnost“, zaměřené na aplikaci metodiky pozitivního posilování. Semináře mají na sebe logickou návaznost tak, aby jejich absolvent mohl teorii co nejlépe použít v praxi.

1a) Úvod do pozitivního

cca 3 - 4 hodiny, počet účastníků do 70, forma: klasicky přednáška,

nutné pomůcky: počítač s aktuální verzí Windows s dataprojektorem a zesílením zvuku

- Co je to trénink pozitivním posilováním a proč " cvičíme za odměny" ještě neznamená, že " pozitivně posilujeme". Pozitivní neznamená nutně správný a negativní neznamená špatný, vše je složitější. Objasnění mýtů při trénování zvířat a odkrytí logiky učení.

- Trénink jako rozhovor se zvířetem – z jakých „slov“ se skládá?

- Pomůcky a triky pro běžné úkoly. Co je vlastně target?

- Aplikace pozitivního posilování u různých druhů zvířat nápravy chování - příklady změny nechtěného chování přes trénink pozitivním posilováním

- Příklady ze světa – ČR, Evropa, Florida, Colorado, Californie (Moorpark College – „škola trenérů zvířat“)

 

1b) Pozitivní posilování podrobně

, limit 70 osob, forma: klasická přednáška, doba 6-7 hodin, součástí je počítačová hra o pozitivním posilování pro každého účastníka a pracovní texty na samostatné úkoly,

nutné pomůcky: stejné jako 1a+tabule nebo flipchart na kreslení schémat, u každého účastníka také notebook s aktuální verzí Windows s Adobe Flash Playerem (pro hraní počítačové hry)

- Pozitivní posilování, proč a kdy to funguje? - hlubší fyziologická a psychologická podstata pozitivního i negativního posilování

- Triky pro udržení motivace

- Triky na shaping, praktický nácvik shapingu a dalších způsobů učení

 

s počítačovou simulací (přehrání do vlastního notebooku s Windows 2000 + nejnovější verzí Adobe Flash Player)

- Nápravy a změny v chování – rozbory a praktické cvičení

- Práce se skupinou

- Vůdce versus dominátor - o současných pohledech na hierarchii ve světě zvířat a její roli v tréninkových metodách

 

Obě verze 1a a 1b lze spojit v rámci jediného víkendového dne dohromady za cenu drobného osekání obou témat (1a 2,5 hodiny, 1b 4,5 hodiny odpoledne). Tuto možnost uplatňujeme nejčastěji na seminářích o víkendu mimo Prahu.

1c) Pozitivní posilování „pro koňáky“

, limit 50 osob, forma: klasická přednáška s případnou jednoduchou praktickou ukázkou ze země, doba 5 - 6 hodin,

nutné pomůcky: stejné jako 1a+tabule nebo flipchart na kreslení schémat. Chce-li organizátor praktickou ukázku, pak zajistí koně dle podrobnější dohody.

Smyslem tohoto semináře není naučení jednotlivých dovedností a triků s koněm, ale objasnění základních principů v uplatňování pozitivní/negativní motivace u zvířat obecně, se zaměřením na koně a jiné velké kopytníky. Seminář je rozdělen do dvou částí, kdy v první od základu probíráme pojmy a logiku tréninku zvířat pozitivním posilováním podobně jako v semináři 1a. V druhé části se však zaměřujeme především na věci nutné pro chvíle, kdy se rozhodneme pozitivně motivovat velké a silné zvíře, jakým je kůň. Důraz klademe na motivaci, první kroky k nastolení bezpečnosti práce při „pozitivce“, předejití „žebravému“ chování, odbourávání odměn, práci se stresem a navykání na nové podněty.

Na konci každého z obou bloků je možno zařadit praktickou ukázku prvních kroků tréninku – např. „naklikání“ zvířete, naučení targetu, navedení za targetem do problematičtějších prostor. Nejedná se o práci ze sedla, pouze ze země a tuto praktickou ukázku je nutno předem domluvit.

 

1d) Pozitivka stránku po stránce knihou „Trénink je rozhovor“ –

NOVÁ VERZE OD DUBNA 2016

limit 70 osob, forma: klasická přednáška doplněná o simulační hry s dobrovolníky, doba 5 a půl hodiny, součástí budou opět texty pro účastníky

nutné pomůcky: stejné jako 1a+tabule nebo flipchart na kreslení schémat,

Tento seminář vznikl jako praktický doplněk ke knize „Trénink je rozhovor, ve kterém má i Váš pes co říct (F. Šusta, 2014, nakladatelství Plot). Je sestaven tak, aby kapitolu po kapitole prakticky předvedl a vysvětlil principy pozitivního tréninku popsané v knize. Přečtení knihy však není podmínkou – seminář je vhodný jak pro ty, kteří absolvovali předchozí semináře, tak pro začátečníky.

Od dubna 2016 bude tento seminář přednášen v nové verzi, která je vedena tak, aby co nejtěsněji odpovídala obsahu knihy a doplňovala to, co se do knihy nevešlo. Spolu s s několika původními videi uvidíme i řadu nových včetně konkrétních případů psů (a morčete) popsaných v knížce. Probereme si v praxi pozitivní/negativní posílení, „co když se mu nechce“, tajnou řeč mezi člověkem a zvířetem během tréninku, soustředíme se na stres během tréninku, způsoby nápravy nevhodného chování a to, že v tréninku „teď učíme, nezkoušíme.“ Na závěr si potrénujeme skupinu zvířat a projdeme spolu s morčetem Ervínem si projdeme tréninkové desatero z konce knihy.

Seminář je pouze pro posluchače, bez psů.

 

 

NOVINKY ROKU 2016

1e) Pozitivní posilování od slepice po koně

limit 40 osob (kvůli praktickým ukázkám), forma: klasická přednáška+praktické ukázky, doba celý den (klasicky např 9:00 – 17:00 s pauzou na oběd), součástí budou opět texty pro účastníky

nutné pomůcky: stejné jako 1a+tabule nebo flipchart na kreslení schémat,

Tento seminář lze dělat pouze tam, kde organizátor zajistí zvířata a podmínky pro praktické ukázky.

 

Kombinace teoretické přednášky s praxí na různých typech domácích zvířat. Tato zvířata volíme podle možností pořadatele. V dopolední části probíráme teorii pozitivního tréninku jako takovou (v zásadě velmi podobné 1a z nabídky) a tuto teorii několikrát prokládáme praktickou ukázkou na dvou odlišných druzích (ideální je pes a slepice, ale lze upravit.) V odpolední části se věnujeme specifikům jednotlivých druhů zvláště se zaměřením na velké kopytníky a jiné býložravce. Vysvětlujeme, jak uzpůsobit pozitivní trénink přirozeným dispozicím těchto druhů. Podle možností organizátora pak předvádíme praktické ukázky na zvířatech v místním chovu (např. prase, kráva, kůň)

 

1f) Pozitivní posilování 4 – Trénink je v hlavě

limit 70 osob, forma: klasická přednáška s praktickými úkoly pro diváky (bez zvířat) a simulačními hrami, doba 5-6 hodin, součástí budou opět texty pro účastníky

nutné pomůcky: stejné jako 1a+tabule nebo flipchart na kreslení schémat,

Tento seminář bude přímo navazovat na mojí druhou knihu „Trénink je v hlavě“, která má podle plánu vyjít v září 2016. I z toho důvodu bude seminář možno objednat až na termíny od října 2016 dále. Jeho přesná podoba bude ještě upřesněna, nicméně bude se jednat o pokročilou formu určenou těm, kdo buďto četli knihu „Trénink je v hlavě“, nebo absolvovali alespoň základní seminář. Pro začátečníky může být relativně složitý. Seminář bude bez psů.
  zpět

Termíny seminářů

31. 08. 2019 - Psí Útulek Borovno STRACH A AGRESE V TEORII A PRAXI
10. 09. 2019 - KLADNO Se svým psem teď a tady - ŘEČ TĚLEM
15. 09. 2019 - Praha Dolní Počernice Den psích evergreenů a jak na ně podle Františka Šusty
30. 10. 2019 - Plzeňsko, Borovno Se svým psem teď a tady - výjezdní verze

Vaše příbehy