Besedosemináře

Besedosemináře jsou kombinací přednášky a besedy na konkrétní téma. Počet účastníků je limitován a seznam jejich otázek mi posílá organizátor několik dnů před akcí e-mailem. Odpovědi na otázky jsou pak zasazeny do probírané teorie. Semináře jsou vhodné i pro začátečníky. Lze je dobře kombinovat s praktickými ukázkami nebo přímo spojit s praktickými lekcemi (např. do verze „Strach a agrese“)

 

Jak naučit

Cca 4,5 hodiny, limit 20 nebo 30 osob (podle limitu se liší cena semináře),

nutné pomůcky: počítač s aktuální verzí Windows, dataprojektorem a zesílením zvuku+tabule nebo flipchart na kreslení schémat.

 

Jak ODnaučit

Cca 3-4 hodiny, limit 20 nebo 30 osob (podle limitu se liší cena semináře),

nutné pomůcky: počítač s aktuální verzí Windows, dataprojektorem a zesílením zvuku+tabule nebo flipchart na kreslení schémat.

 

 

"Práce se skupinou"

Seminář se zaměřuje na řešení problémů vznikajících při kontaktu více psů, především psů ve společné domácnosti či při řešení společného úkolu. Je překvapivé, kolik zdánlivých „problémů jednotlivce“ pramení z nerovnováhy ve skupině.

Cca 3-4 hodiny, limit 20 nebo 30 osob (podle limitu se liší cena semináře),

nutné pomůcky: počítač s aktuální verzí Windows, dataprojektorem a zesílením zvuku+tabule nebo flipchart na kreslení schémat.Přílohy ke stažení:

SUSTA_NABIDKASEMINARU_NA WEBtxt16640.pdfTermíny seminářů

Vaše příbehy